Steder i Stanley

Åben kort
Lokal tid:
22:18:51

SS Lady Elizabeth (Wreck)

point_of_interestLæs mere

The Waterfront Hotel

36 Ross Road, Stanley
lodgingLæs mere

Falkland Islands Dependencies

Shackleton House, Stanley
point_of_interestLæs mere

Government House

Government House, Balcarce, Stanley
point_of_interestLæs mere

Victory bar

Ross Road, Stanley
barLæs mere

Standard Chartered Bank

Ross Road, Stanley
bankLæs mere

Sheep on jeep & Co.

John Street, Stanley
point_of_interestLæs mere

Seventh-Day Adventist Church

1, Kent Road, Stanley
churchLæs mere

Stanley Services & Convenience Store

Stanley
gas_stationLæs mere

Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses

Dean Street, Stanley
churchLæs mere

Deano's Bar

Dean Street, Stanley
barLæs mere

The Waterfront Kitchen Cafe

Stanley
restaurantLæs mere

Pinsent Masons

56 John Street Stanley FK
point_of_interestLæs mere

South Atlantic Environmental Research Institute

Stanley
point_of_interestLæs mere

ISLAS MALVINAS ARGENTINAS

Stanley
point_of_interestLæs mere

Falkland Islands Community School

Stanley
schoolLæs mere

Ross City

Stanley
neighborhoodLæs mere

📑 Alle kategorier i Stanley

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning